Regulamin

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA RYB Z ŁOWISKA!

Pobyt na łowisku i wędkowanie.

 1. Dopuszcza się wjazd samochodem na stanowisko.
 2. Wędkowanie musi odbywać się tylko w obrębie stanowiska oznaczonego numerem, przy użyciu max. 3 wędek, tak aby nie przeszkadzać innym wędkującym.
 3. Dozwolony jest połów wyłącznie metodą gruntową lub zig-rig.
 4. Dopuszcza się zanęcanie, sondowanie i holowanie ryb wyłącznie z brzegu. Dozwolone jest również używanie zdalnie sterowanych łódek zanętowych.
 5. Dopuszcza się stawianie markerów tylko i wyłącznie z rzutu.
 6. W przypadku nawałnic, burz i innych gwałtownych załamań pogody zaleca się niezwłocznie złożyć wędki, zabezpieczyć obozowisko oraz sprzęt.
 7. Przywóz zwierząt domowych dozwolony jest tylko po uzyskaniu zgody opiekunów łowiska. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel. Zwierzak powinien przebywać wyłącznie w obrębie stanowiska właściciela.
 8. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska.
 9. Obowiązkowym wyposażeniem każdego wędkarza jest:  duża mata karpiowa (dopuszczone są wyłącznie maty typu wanienka lub kołyska), podbierak karpiowy o rozstawie ramion co najmniej 40” (100 cm; drobno-oczkowy) oraz żyłka główna o przekroju min. 0,30 mm i środek do odkażania ran (np. klinik) oraz elektroniczne sygnalizatory brań wraz z centralką.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz używania plecionki jako linki głównej. Długość przyponu strzałowego z plecionki lub żyłki mono nie może być większa niż 10 metrów. Zestaw bezpieczny musi bezwzględnie umożliwić rybie (po zerwaniu się) uwolnienie się z ciężarka wraz z bezpiecznym klipsem (łączenie leadera lub leadcora z żyłka główną lub strzałówką musi być wykonane poprzez zaplatanie, Zakazuje się używania krętlików do ich łączenia)
 11. Obowiązuje stosowanie haków w rozmiarze nie mniejszym niż „6”.
 12. Połów musi odbywać się wyłącznie przy użyciu profesjonalnych wędzisk karpiowych (wędziska 2-3 składowe) z całkowitym wykluczeniem wędzisk teleskopowych, wędzisk typu feeder.
 13. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego skaleczenia ryby po ukłuciach haczyka oraz wszelkiego rodzaju otarć widocznych na ciele ryby.
 14. Zabrania się korzystania ze środków transportu pod wpływem alkoholu.
 15. Obowiązuje zakaz przetrzymywania ryb w workach karpiowych. Wyjątek stanowią karpie złowione w godzinach nocnych. Sesję zdjęciową należy wykonywać najwcześniej jak to możliwe. Amury fotografujemy zaraz po złowieniu, bez względu na porę doby, a po sesji fotograficznej należy natychmiast wypuścić do wody. Podczas odhaczania i fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryby (wskazane jest jak najczęstsze polewanie jej wodą).
 16. W przypadku złowienia ryby chorej, okaleczonej, z mocno rozerwanym pyskiem, z głębokimi ranami powstałymi po ataku drapieżników należy pozostawić ją w worku karpiowym i zgłosić opiekunom łowiska.
 17. Po zakończeniu wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest posprzątać swoje stanowisko.

Pozostałe

 1. Wędkarz przebywający na łowisku z osobą towarzyszącą musi bezwzględnie o tym fakcie powiadomić opiekuna łowiska. Łowienie ryb przez te osoby jest zabronione.
 2. Wędkarze łowiący na łowisku wyrażają zgodę na udostępnienie i publikację zdjęć złowionych przez nich ryb.
 3. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów, a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży, dewastacji mienia lub przyrody – stanowią czyny niezgodne z prawem i będą surowo karane.
 4. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku.
 5. Pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła pozwolenie na wędkowanie.
 6. Opuszczanie łowiska w trakcie wędkowania odbywa się wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie opiekuna łowiska.
 7. Zarządca łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

Na łowisku zabrania się

 1. zaśmiecania terenu wokół łowiska, oraz zbiornika,
 2. wędkowania przy pomocy innych wędzisk, nieprzeznaczonych do wędkarstwa karpiowego,
 3. samowolnego wycinania roślin, łamania drzew i krzewów,
 4. rozpalania ognisk,
 5. kąpieli w łowisku,
 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
 7. głośnego zachowywania się, awanturowania oraz nadużywania alkoholu,
 8. płoszenia zwierzyny leśnej,
 9. nęcenia ziarnem, które nie zostało przygotowane przez obsługę łowiska Gajdowe
 10. stosowania orzecha tygrysiego jako przynęty i zanęty,
 11. parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym,
 12. poruszania się po łowisku pojazdami bez zgody opiekuna łowiska,
 13. pozostawiania w wodzie wszelkiego rodzaju markerów, znaczników itp.