Stanowisko nr 1

Opis łowiska

Największe stanowisko na łowisku.