Cennik i rezerwacje

Doba – 50 zł (opłata za wejście, łowienie na trzy wędki i korzystanie z prysznica)

Opłata dobowa za osobę towarzyszącą – 5 zł

Wynajęcie domku – 60 zł za dobę

Wynajęcie przyczepy – 60 zł za dobę

Ogrzewanie domku lub przyczepy – 15 zł za dobę.

Wynajęcie maty: 5 zł.

Każde stanowisko wyposażone jest w energię elektryczną (bezpiecznik 2A)

Wpłat należy dokonywać na konto:

PKO BP S.A. O/ Strzelce Op.
Numer konta:
05 1020 3714 0000 4002 0232 6585
Aleksandra Ożarowska
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Opolska 48

 1. Łowisko czynne jest cały rok przez całą dobę (za wyjątkiem okresu, gdy jest pokryte lodem).
 2. Dla wędkujących wyznaczono 16 stanowisk.
 3. Rezerwacja stanowisk na łowisku odbywa telefonicznie lub bezpośrednio na łowisku.
 4. Przyjazd na łowisko może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska. Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk, osoby bez wcześniejszej rezerwacji mogą nie zastać dopuszczone do łowienia.
 5. Opłaty za zezwolenie należy dokonać dopiero po uzyskaniu informacji od opiekuna łowiska o wolnych stanowiskach i terminach.
 6. Stanowisko uważa się za zarezerwowane, jeśli nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dokonania rezerwacji zostanie wniesiona opłata w wysokości minimum 50% kwoty za czas planowanego pobytu na łowisku.
 7. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko rezerwującego, numer rezerwowanego stanowiska oraz termin rezerwacji. O ewentualnej rezygnacji z wędkowania w zarezerwowanym terminie należy powiadomić opiekuna łowiska z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
 8. W przypadku, gdy rezerwujący stanowisko nie stawi się na łowisku w zarezerwowanym przez siebie terminie, zrezygnuje z łowienia (bez wcześniej informacji zgodnie z pkt. 7) lub zostanie usunięty z łowiska za nieprzestrzeganie regulaminu opłata nie będzie zwracana.
 9. Możliwe jest przedłużenie pobytu na łowisku tylko w sytuacji, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkarza.
 10. Przybycie na łowisko jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 11. Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie, przez opiekuna łowiska lub osoby przez niego wyznaczone, kontroli środka transportu w przypadku np. podejrzenia kradzieży ryb itp.
 12. Doba zaczyna się o godz. 12:00 i kończy następnego dnia o godz. 10:00. Opuszczenie łowiska odbywa się w godzinach od 7:00-10:00, a przyjazd w godzinach 12:00- 20:00. Dopuszcza się inne godziny przyjazdu i wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem łowiska.
 13. Rezerwacja stanowiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu łowiska przez wszystkie osoby korzystające z tej rezerwacji.